Informacje prawne

Informacje prawne, odpowiedzialność i własność intelektualna:

Strona www.vialux.pl, którą odwiedzasz jest własnością:

Miroir Industrie
Z.I. - 2 rue du Travail
F-67726 HOERDT CEDEX
RC STRASBOURG 342 596/491 (96 B 582) 

Dyrektor publikacji:

Mathieu Daumen

Strona administrowana przez spółkę:

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix - France.

Strona utworzona przez spółkę:

Golden Market
41 rue Emile Zola
93100 MONTREUIL


Własność intelektualna:

Miroir Industrie posiada, zastrzega i zachowuje wszelkie prawa własności, zwłaszcza intelektualnej, wraz z prawem do odtwarzania niniejszej strony i zawartych w niej elementów. W związku z tym wszelkie częściowe lub całkowite odtwarzanie niniejszej strony i zawartych w niej elementów jest całkowicie zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Miroir Industrie. Marki, patenty, logo i pozostałe znaki wyróżniające umieszczone na niniejszej stronie są własnością grupy Miroir Industrie lub są przedmiotem zezwolenia na użytkowanie. Żadne prawo lub licencja do jakiegokolwiek z tych elementów nie mogą zostać udzielone bez pisemnej zgody grupy Miroir Industrie lub uprawnionych osób trzecich.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności:

Użytkownik strony „www.vialux.pl” stwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami użytkowania strony i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Miroir Industrie nie może ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane dostępem lub użytkowaniem strony i/lub zawartych w niej informacji, w tym spowodowane niemożliwością uzyskania dostępu, utraty danych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub wirusem, które mogą wystąpić w sprzęcie komputerowym użytkownika i/lub spowodowane obecnością wirusów na stronie.
Miroir Industrie dokłada starań, aby strona była niezawodna, ale nie gwarantuje, że jej zawartość jest wolna od nieścisłości lub przeoczeń i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia, za niedostępność informacji lub usług. Miroir Industrie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, bez uprzedzenia, ulepszeń i/lub zmian w zawartości swojej strony. W związku z tym użytkownik uznaje, że będzie korzystał z informacji zawartych na stronie na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Linki do innych stron:

Strona może zawierać linki do innych stron lub źródeł internetowych. Ponieważ Miroir Industrie nie może kontrolować tych zewnętrznych stron i źródeł, nie może ona ponosić odpowiedzialności za dostępność tych stron i źródeł zewnętrznych i uchyla się od odpowiedzialności za zawartość, reklamy, produkty, usługi i wszelkie materiały dostępne na lub z tych stron i źródeł zewnętrznych. Te linki oferowane są użytkownikom strony Miroir Industrie w ramach usługi. Wyłącznie użytkownik podejmuje decyzję o aktywacji tych linków.
Przypominamy, że strony niestowarzyszone posiadają własne warunki użytkowania.

Vialux.pl


Copyright : © Miroir Industrie